Attachment: Трептилка за говорител с външен диаметър Ф89 mm и вътрешен Ф26 mm.

Attachment: Трептилка за говорител с външен диаметър Ф89 mm и вътрешен Ф26 mm.