Attachment: Измервателна система амперметър 50A AC с шунт

Attachment: Измервателна система амперметър 50A AC с шунт